Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 51,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

WITAJ
NA STRONIE

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GRODZISKU DOLNYM

Informacje dla klienta

Aktualności

Aktualności 1

informacja PROW

Więcej

Komunikat PGK

Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

 

Podejmując działania prewencyjne i zapobiegawcze związane z wystąpieniem koronawirusa na terenie powiatu leżajskiego od dnia 12.03.2020r. wprowadza się następujące decyzje:

  1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Grodzisku Dolnym będzie nieczynny do odwołania,

 

  1. Kasa PGK będzie obsługiwać tylko osoby starsze i te , które nie posiadają konta Pozostałe osoby powinny regulować swoje należności za wodę i kanalizację do odwołania na konto:

 

Bank Spółdzielczy w Leżajsku Oddział Grodzisko Dolne

40 9187 1024 2003 2000 1124 0001

 

O odwołaniu powyższych decyzji mieszkańcy gminy Grodzisko Dolne zostaną poinformowani osobnym komunikatem.

 

 

Prezes PGK Sp. z o.o.

w Grodzisku Dolnym

Marek Ordyczyński

Więcej

Odczyty wodomierzy Grodzisko Dolne dla numerów od 301

KOMUNIKAT

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

informuje, że w bieżącym miesiącu inkasent nie będzie dokonywał odczytów w domach.

Prosimy naszych klientów z miejscowości Grodzisko Dolne od numeru domu 301 o podanie stanu wodomierza telefonicznie 17 24 36 466 , mailowo k.stopyra@pgkgrodzisko.pl oraz poprzez stronę internetową  http://pgkgrodzisko.pl

Jednocześnie informujemy, że kasa jest nieczynna do odwołania.

Płatności prosimy dokonywać poprzez bankowość internetową,  w banku lub na poczcie.

Więcej

Taryfy

Sprawdź aktualnie obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Sprawdź

Usługi

Zaopatrzenia w wodę


W związku z tym zajmujemy się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody . Nasz teren działania to gmina Grodzisko Dolne, oraz po kilkanaście gospodarstw w gminie Tryńcza, Leżajsk oraz kilka w gminie Żołynia. Dysponujemy dwoma stacjami uzdatniania wody: Grodzisko Górne – pobór wody z 4 studni głębinowych, oraz Zmysłówka – 2 studnie i Kopanie Grabnik – 1 studnia. Eksploatujemy około 91 km sieci wodociągowych, do których jest podłączonych około 2200 odbiorców wody.

Odprowadzanie ścieków


w gminie Grodzisko Dolne ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym i w Chodaczowie siecią o łącznej długości około 90 km, gdzie po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do cieków wodnych. Do sieci przyłączonych jest około 1250 gospodarstw domowych. Czynnych jest 26 przepompowni ścieków: 6 w Grodzisku Dolnym, 2 w Górnym i 2 w Wólce Grodziskiej, 16 w Grodzisku Nowym i w Chodaczowie.

Inne nasze usługi


• wywóz ścieków wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych,
• budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i rozbudowy sieci,
• roboty remontowo-budowlane,
• sprzedaż piasku z kopalni „Laszczyny”,
• dodatkowe usługi komunalne (koszenie poboczy dróg, terenów gminnych, obsługa terenu zbiornika ,,Czyste” w okresie letnim, obsługą targowiska gminnego itp.)

Mapa dojazdu