Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

WITAJ
NA STRONIE

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GRODZISKU DOLNYM

Informacje dla klienta

Aktualności

Nieczynny PSZOK 11.11.2023r.

Informujemy, że w sobotę 11.11.2023r.,  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Grodzisku Dolnym będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.
Więcej

Przerwa w dostawie wody Grodzisko Dolne 07.06.2022r.

Informujemy, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej w m.Grodzisko Dolne dla numerów 173-241
nastąpi przerwa w dostawie wody w godzinach 11-13
w Grodzisku Dolnym.

Więcej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Laszczyny – kolejny etap

III etap rozbudowy kanalizacji w Laszczynach rozpoczęty.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym informuje, że została rozpoczęta rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Laszczynach  w ramach III etapu.  Wyłonionym poprzez przetarg wykonawcą robót jest firma SANITEX z Tryńczy.
Rozbudowa  przewiduje  wykonanie  odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  o dł. 723 mb. w okolicach zalewu „Czyste”.
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych przebiegiem trasy prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Dubiel pod numerem telefonicznym 535 643 388 lub kontakt do siedziby spółki pod numerem 17 243 64 66 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
                                                                                             Marek Ordyczyński                                                             
                                                                                             Grodzisko Dolne, 05.11.2021r.
Więcej

Nieczynna kasa

KOMUNIKAT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

informuje, iż w dniu 13.08.2021r (tj. piątek) kasa w siedzibie PGK będzie nieczynna.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Więcej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laszczynach oraz sieci wodociągowej w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Rzobudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ramach PROW W MIEJSCOWOŚCIACH LASZCZYNY

W dniu 29.06.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Laszczyny. Celem inwestycji jest wybudowanie 22 mb sieci wodociągowej w m. Laszczyny oraz 723 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Laszczyny, co stanowi III etap oddanej do użytku sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości.

Całkowity koszt inwestycji to 133 305,62 zł netto przy poziomie dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Środki dofinansowania pochodzą          z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rzobudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ramach PROW

 

Więcej

Przerwa w dostawie wody 17.06.2021r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.   w Grodzisku Dolnym ogłasza przerwę w dostawie wody  w dniu 17.06.2021 r. w godz. od 800          do 1500 w miejscowości Grodzisko Dolne , Grodzisko Górne, Chodaczów, Laszczyny, Zmysłówka-Wesoła, Zmysłówka od nr 1 do nr 20,  Grodzisko Nowe, Wólka Grodziska  od ze względu na konieczność wykonania prac konserwacyjnych zbiornika wieży ciśnień.

                                  Za utrudnienia przepraszamy !

Więcej

Rozpoczęcie robót w m. Laszczyny – rozbudowa sieci kanalizacyjnej

PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym informuje, iż  w zeszłym tygodniu rozpoczęte zostały prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Laszczyny. Geodeci wytyczyli przebieg trasy, a wykonawca rozpoczął roboty ziemne.

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem trasy prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Dubiel pod numerem telefonicznym 535 643 388 lub kontakt do siedziby spółki pod numerem 17 243 64 66 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Więcej

Komunikat PGK

Z uwagi na zapowiadany na najbliższe dni duży spadek temperatury

prosimy wszystkich odbiorców wody o sprawdzenie zabezpieczenia wodomierzy

oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych  przez działaniem niskich temperatur.

Szczególnie zwracamy się do właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości, w których powyższe urządzenia znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, budynkach gospodarczych, magazynach  czy w niezamieszkałych domach.

Brak należytego zabezpieczenia przed mrozem może doprowadzić do  rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń a nawet przerwy w dostawie wody.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące zabezpieczenia wodomierza przed działaniem niskich temperatur znajdują się w grudniowym wydaniu Gazety Grodziskiej  w rubryce” Z życia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Grodzisku Dolnym” w artykule na stronie 9  pt:  „Jak zabezpieczyć wodomierz przed zimą”.

Więcej

W sobotę 16-go kwietnia maja PSZOK nieczynny

Informujemy, że w sobotę 16-go kwietnia Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Grodzisku Dolnym będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

 

Więcej

Taryfy

Sprawdź aktualnie obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Sprawdź

Usługi

Zaopatrzenia w wodę


W związku z tym zajmujemy się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody . Nasz teren działania to gmina Grodzisko Dolne, oraz po kilkanaście gospodarstw w gminie Tryńcza, Leżajsk oraz kilka w gminie Żołynia. Dysponujemy dwoma stacjami uzdatniania wody: Grodzisko Górne – pobór wody z 4 studni głębinowych, oraz Zmysłówka – 2 studnie i Kopanie Grabnik – 1 studnia. Eksploatujemy około 91 km sieci wodociągowych, do których jest podłączonych około 2200 odbiorców wody.

Odprowadzanie ścieków


w gminie Grodzisko Dolne ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym i w Chodaczowie siecią o łącznej długości około 90 km, gdzie po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do cieków wodnych. Do sieci przyłączonych jest około 1250 gospodarstw domowych. Czynnych jest 26 przepompowni ścieków: 6 w Grodzisku Dolnym, 2 w Górnym i 2 w Wólce Grodziskiej, 16 w Grodzisku Nowym i w Chodaczowie.

Inne nasze usługi


• wywóz ścieków wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych,
• budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i rozbudowy sieci,
• roboty remontowo-budowlane,
• sprzedaż piasku z kopalni „Laszczyny”,
• dodatkowe usługi komunalne (koszenie poboczy dróg, terenów gminnych, obsługa terenu zbiornika ,,Czyste” w okresie letnim, obsługą targowiska gminnego itp.)

Mapa dojazdu