Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 51,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

WITAJ
NA STRONIE

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GRODZISKU DOLNYM

Informacje dla klienta

Aktualności

Wznowienie działalności targowiska i PSZOK-u

PGK Sp. z o.o w Grodzisku Dolnym informuje,iż zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Grodzisko Dolne

Nr 31/20 z dnia 30 kwietnia 2020r:

– od dnia 4 maja 2020r wznawia się działalność targowiska gminnego,

– od dnia 5 maja 2020r wznawia się działalność PSZOK-u.

Jednocześnie przypominamy, że PSZOK jest otwarty we wtorek od 13 do 17,

oraz w soboty od 9 do 13.

Więcej

Komunikat PGK – wznowienie działalności kasy

Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

Informujemy, że z dniem 24.04.2020r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o.o. w Grodzisku Dolnym wznawia działalność kasy. Płatność będzie przyjmowana w siedzibie spółki Grodzisko Dolne 134, przy zachowaniu stosownych środków ostrożności związanych z epidemią koronawirusa. Dla potrzeby prawidłowej realizacji obsługi kasowej drzwi wejściowe wewnętrzne zostały zmodyfikowane poprzez wycięcie otworu umożliwiającego przekazanie gotówki oraz dokumentów. Kasa nie obsługuje płatności kartą.

Zachęcamy nadal do uiszczania opłat poprzez bankowość internetową na konto:

Bank Spółdzielczy w Leżajsku oddział Grodzisko Dolne 40 9187 1024 2003 2000 1124 0001

 

Jednocześnie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest nadal nieczynny. O terminie wznowienia działalności PSZOK Spółka poinformuje osobnym komunikatem.

 

 

 

Prezes PGK Sp. z o.o.

w Grodzisku Dolnym

Marek Ordyczyński

Więcej

Aktualności

Więcej

Taryfy

Sprawdź aktualnie obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Sprawdź

Usługi

Zaopatrzenia w wodę


W związku z tym zajmujemy się poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody . Nasz teren działania to gmina Grodzisko Dolne, oraz po kilkanaście gospodarstw w gminie Tryńcza, Leżajsk oraz kilka w gminie Żołynia. Dysponujemy dwoma stacjami uzdatniania wody: Grodzisko Górne – pobór wody z 4 studni głębinowych, oraz Zmysłówka – 2 studnie i Kopanie Grabnik – 1 studnia. Eksploatujemy około 91 km sieci wodociągowych, do których jest podłączonych około 2200 odbiorców wody.

Odprowadzanie ścieków


w gminie Grodzisko Dolne ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym i w Chodaczowie siecią o łącznej długości około 90 km, gdzie po oczyszczeniu ścieki odprowadzane są do cieków wodnych. Do sieci przyłączonych jest około 1250 gospodarstw domowych. Czynnych jest 26 przepompowni ścieków: 6 w Grodzisku Dolnym, 2 w Górnym i 2 w Wólce Grodziskiej, 16 w Grodzisku Nowym i w Chodaczowie.

Inne nasze usługi


• wywóz ścieków wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych,
• budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i rozbudowy sieci,
• roboty remontowo-budowlane,
• sprzedaż piasku z kopalni „Laszczyny”,
• dodatkowe usługi komunalne (koszenie poboczy dróg, terenów gminnych, obsługa terenu zbiornika ,,Czyste” w okresie letnim, obsługą targowiska gminnego itp.)

Mapa dojazdu