Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Procedura podłączenia do sieci

 

Klient zwracając się do PGK Sp. z o.o.  w Grodzisku Dolnym o wydanie warunków technicznych zobowiązany jest do złożenia wypełnionego wniosku (dostępny w zakładce druki do pobrania) wraz ze stosownymi dokumentami tj.:

– aktualna mapa zasadnicza lub mapa jednostkowa przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

– dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości lub wypis z rejestru gruntów obszaru objętego inwestycją

– zgoda właściciela działki (w sytuacji gdzie podłączenie jest możliwe poprzez przeprowadzenie przyłącza wodociągowego / kanalizacji sanitarnej przez działkę sąsiada)

– dokument Warunki Techniczne jest przygotowywany  w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

przygotowany dokument Warunki Techniczne (2 egz.) jest podpisywany (akceptowany) przez Prezesa      lub osoby upoważnione.

– wydane warunki klient odbiera osobiście.