Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Podstawowe dane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym powstało 1-go stycznia 2011 roku na zasadzie przekształcenia zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym w jednoosobową spółkę prawa handlowego. Jedynym udziałowcem spółki posiadającym 100% jej udziałów jest Gmina Grodzisko Dolne.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej   Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000375532

Kapitał zakładowy spółki wynosi ( dane na dzień 31.12.2018r.) 5 262 000,00 zł i dzieli się na 5262 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 1000,00 zł każdy.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i oraz umowy spółki.