Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Przedmiot działalności

Podstawową działalnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o .w Grodzisku Dolnym są usługi komunalne, w tym przede wszystkim: pobór i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się:

 – wydobywaniem i sprzedażą piasku,

– budową sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,

– prowadzeniem robót budowlanych i remontowych, w tym budową chodników i placów z kostki brukowej,

– prowadzeniem jako Operator  Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym,

– koszeniem i utrzymaniem terenów należących do gminnej infrastruktury,