Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Władze spółki

Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Najwyższym organem spółki jest Zgromadzenie Wspólników a stały nadzór nad działalnością spółki sprawuje Rada Nadzorcza. Jednoosobowy Zarząd w postaci Prezesa Zarządu prowadzi bieżące sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu jest jednocześnie pracodawcą w przedsiębiorstwie spółki.