O nas

  Decyzja 2015 07Zmysłówka.
  Decyzja 2015 07 Grodzisko Górne.
  Decyzja 2015 04 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Grodzisko Górne.
  Decyzja 2015 04 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Zmysłówka.
  Sprawozdanie z badań wody wodociąg Grodzisko Górne 20.11.2014
  Sprawozdanie z badań wody wodociąg Zmysłówka 20.11.2014
  Decyzja 2014 07 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Grodzisko Górne.
  Decyzja 2014 07 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Zmysłówka.
     
  Decyzja 2014 04 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Grodzisko Górne.
  Decyzja 2014 04 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Zmysłówka.
     
  Badanie składu wody w wodociągu Grodzisko Górne.
  Badanie składu wody w wodociągu Zmysłówka.
     
  Decyzja 2014 02 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Grodzisko Górne.
  Decyzja 2014 02 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Zmysłówka.
  Decyzja 2013 07 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Grodzisko Górne.
  Decyzja 2013 07 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Zmysłówka.
     
  Taryfy obowiązujące w 2013 roku..
  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Zlecenie wykonania przyłączy wod-kan.
  Druki umowy na ścieki i wodę 2012.
  Wniosek o wydanie warunków technicznych o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
   

Decyzja 2015 03 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Grodzisko Górne.

 

  Decyzja 2015 03 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
stwierdza o przydatności wody do spożycia przez ludzi
w wodociągu Zmysłówka.
     

Podaj stan licznika

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375532, posiada numer NIP: 8161693001, REGON: 180656560
kapitał zakładowy 5044000,00 zł, BS Grodzisko Dolne 40 9187 1024 2003 2000 1124 0001