Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375532, posiada numer NIP: 8161693001, REGON: 180656560
kapitał zakładowy 5044000,00 zł, BS Grodzisko Dolne 40 9187 1024 2003 2000 1124 0001