Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Laszczyny – kolejny etap
III etap rozbudowy kanalizacji w Laszczynach rozpoczęty.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym informuje, że została rozpoczęta rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Laszczynach  w ramach III etapu.  Wyłonionym poprzez przetarg wykonawcą robót jest firma SANITEX z Tryńczy.
Rozbudowa  przewiduje  wykonanie  odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  o dł. 723 mb. w okolicach zalewu „Czyste”.
Wszystkich mieszkańców zainteresowanych przebiegiem trasy prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Dubiel pod numerem telefonicznym 535 643 388 lub kontakt do siedziby spółki pod numerem 17 243 64 66 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.
                                                                                             Marek Ordyczyński                                                             
                                                                                             Grodzisko Dolne, 05.11.2021r.