Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

RODO

 

Informacje o ochronie danych osobowych
w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych informuję, że:

  1. Źródłem danych osobowych są wnioski składane do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  oraz inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie;
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  3. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych;
  4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Grodzisku Dolnym reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą 37-306 Grodzisko Dolne 134, tel/fax 17 2436466, e-mail: m.ordyczynski@pgkgrodzisko.pl, strona internetowa www.pgkgrodzisko.pl;
  5. W Przedsiębiorstwie ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przez e-mail a.szpila@pgkgrodzisko.pl lub tel. 17 2436466;
  6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa. Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych zawarta jest w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych  prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym;
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa;
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.

informacja RODO