Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Przetargi i zamówienia

INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERTBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI LASZCZYNY I GRODZISKO DOLNE WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W ZMYSŁÓWCE

Informacja o wyborze oferty: Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny i Grodzisko Dolne wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Zmysłówce – Część I , II i III 30.01.2018r.
SIWZ Kanalizacja PGK 24.11.2017
Ogłoszenie kanalizacja PGK 24.11.2017
Projekty przedmiary kanalizacji PGK 24.11.2017
Odpowiedź na zapytania do przetargu PGK 05.12.2017
Odpowiedź do przetargu – profile PGK 05.12.2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR1 15.12.2017
ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 15.12.2017ZAPYTANIE DO PRZETARGU nr 3 – 19.12.2017
Przedmiary poprawione do zapytania nr 3 – 19.12.2017
ZAPYTANIE DO PRZETARGU NR 4 I 5 – 20.12.2017
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT 29.12.2017r
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMOWIENIA 15.02.2018r

 

„Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny  wraz z rozbudową sieci wodociągowej w  miejscowości Grodzisko Dolne i Opaleniska ”

Ogłoszenie o zamówieniu

opis techniczny

SIWZ_PGK_

STWiORB_LASZCZYNY

P23,P22a

PROJEKT_WODACIĄG_VII PROJEKT_WODACIĄG_VI PROJEKT_WODACIĄG_V PROJEKT_WODACIĄG_IV PROJEKT_WODACIĄG_III PROJEKT_WODACIĄG_II PROJEKT_WODACIĄG_I

Scan-0032 Scan-0031 Scan-0030 Scan-0029 Scan-0028 Scan-0027 Scan-0033
PRZEDMIAR_I PRZEDMIAR_II PRZEDMIAR_III

Informacja z sesji otwarcia ofert 31.08.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21.09.2020r

UDZIELENIE_ZAMÓWIENIA

 

„Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Laszczyny ”

OGŁOSZENIE

SWZ

PRZEDMIAR_KANALIZACJA

PROFILE_KANALIZACJA

MAPA_KANALIZACJA

STWiORB_KANALIZACJA

PRZEDMIAR_WODOCIĄG

PROJEKT_WOD_I

PROJEKT_WOD_II

PROJEKT_WOD_III

PROJEKT_WOD_IV

ZAŁĄCZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTY

ZAŁĄCZNIK_NR_2

ZAŁĄCZNIK_NR_3

ZAŁĄCZNIK_NR_4

ZAŁĄCZNIK_NR_5

ZAŁĄCZNIK_NR_6

ZAŁĄCZNIK_NR_7

ZAŁĄCZNIK_NR_8

PYTANIAI_I_ODPOWIEDZI_22_09_2021

SWZ_UAKTUALNIENIE

ZMIANA_OGŁOSZENIA_O_ZAMÓWIENIU

Informacja o kwocie na sfinasowanie zadania

INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT

Informacja o wyborze oferty nakorzystniejszej

OGŁOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMÓWIENIA

 

Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Laszczyny, Zmysłówka, Opaleniska i Grodzisko Dolne oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zmysłówka

OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU

ZAŁĄCZNIK_NR_3

ZAŁĄCZNIK_NR_5

ZAŁĄCZNIK_NR_4 ZAŁĄCZNIK_NR_6

ZAŁĄCZNIK_NR_7

ZAŁĄCZNIK_NR_2

ZAŁĄCZNIK_NR_1_

FORMULARZ_OFERTY

ZAŁĄCZNIK_NR_9

ZAŁĄCZNIK_NR_8

studzienka kanalizacyjna rewizyjna dn400

przepompownie ścieków P-22c i P24

ST_ZMYSŁÓWKA

PRZEDMIAR_ZMYSŁÓWKA

15_profil

16_profil

studzienka odpowietrzająca na kolektorze ciśnieniowym

3

studzienka rewizyjna z kominem włazowym

18_profil

STWiORB_KANALIZACJA

4

20_profil

19_profil

10

PZT_pw_opaleniska

profil kanalizacji grawitacyjnej – V3

profil kanalizacji grawitacyjnej – V

07_PZT_pw_opaleniska

PRZEDMIAR_I

PRZEDMIAR_II

profil kanalizacji grawitacyjnej P22c – h

progil kanalizacji tłocznej P22c-sr22c

profil kanaliacji tłocznej P24- sr24

profil kanalizacji grawitacyjnej C

06_PZT_pw_opaleniska

04_PZT_pw_opaleniska

profil kanalizacji grawitacyjnej – V2

08_PZT_pw_opaleniska

09_PZT_pw_opaleniska

profil kanalizacji grawitacyjnej P24 – v48

03_PZT_pw_opaleniska

_Opis_pw_opaleniska

1

5

2

6

PROJEKT_TECHNICZNY_ZMYSŁÓWKA

PROJEKT_ZMYSŁÓWKA

SWZ

11_PZT_pw_opaleniska

pytania i odpowiedzi 21.03.2023

DOKUMENTACJA_GEOTECHNICZNA

pytania i odpowiedzi 30.03.2023

pytania i odpowiedzi 03.04.2023

pytania i odpowiedzi 03.04.2023 cz.2.

pytania i odpowiedzi 04.04.2023

pytania i odpowiedzi 05.04.2023

schematy zasilania energetycznego pompowni i widok złącza pomiarowo-licznikowego

pytania i odpowiedzi 06.04.2023

pytania i odpowiedzi 06.04.2023 cz.2

pytania i odpowiedzi 11.04.2023

pytania i odpowiedzi 11.04.2023 cz.2

informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA_O_WYNIKACH