Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Aktualności

Rozpoczęcie robót w m. Laszczyny – rozbudowa sieci kanalizacyjnej

PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym informuje, iż  w zeszłym tygodniu rozpoczęte zostały prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej w m. Laszczyny. Geodeci wytyczyli przebieg trasy, a wykonawca rozpoczął roboty ziemne.

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem trasy prosimy o kontakt z Panem Mariuszem Dubiel pod numerem telefonicznym 535 643 388 lub kontakt do siedziby spółki pod numerem 17 243 64 66 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Więcej

Komunikat PGK

Z uwagi na zapowiadany na najbliższe dni duży spadek temperatury

prosimy wszystkich odbiorców wody o sprawdzenie zabezpieczenia wodomierzy

oraz wewnętrznych instalacji wodociągowych  przez działaniem niskich temperatur.

Szczególnie zwracamy się do właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości, w których powyższe urządzenia znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, budynkach gospodarczych, magazynach  czy w niezamieszkałych domach.

Brak należytego zabezpieczenia przed mrozem może doprowadzić do  rozszczelnienia instalacji wodociągowej, zalania pomieszczeń a nawet przerwy w dostawie wody.

 

Praktyczne wskazówki dotyczące zabezpieczenia wodomierza przed działaniem niskich temperatur znajdują się w grudniowym wydaniu Gazety Grodziskiej  w rubryce” Z życia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Grodzisku Dolnym” w artykule na stronie 9  pt:  „Jak zabezpieczyć wodomierz przed zimą”.

Więcej

PSZOK nieczyny 02.01.2021r

Informujemy, iż w dniu 02.01.2021r (tj sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym będzie nieczynny.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 05.01.2021r PSZOK będzie czynny w każdy wtorek w godz. 13.00 – 17.00 i w każdą sobotę w godz. 9.00 -13.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

W dalszym ciągu prosimy o zachowanie obowiązujących wymagań sanitarnych dotyczących zachowania odległości pomiędzy osobami oraz zakrywania ust i nosa.

 

 

 

 

Więcej

Nieczynna kasa

KOMUNIKAT

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

informuje, iż w dniu 24.12.2020r kasa w siedzibie PGK będzie nieczynna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laszczynach oraz sieci wodociągowej w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH LASZCZYNY, GRODZISKO DOLNE I OPALENISKA

 

W dniu 03.07.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Laszczyny, Grodzisko Dolne i Opaleniska. Celem inwestycji jest wybudowanie 192 mb sieci wodociągowej w m. Grodzisko Dolne i Opaleniska oraz 3237 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Laszczyny, co stanowi II etap oddanej do użytku sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. Wybudowane także będą dwie przepompownie ścieków.

Całkowity koszt inwestycji to blisko  700 000 zł netto przy poziomie dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Środki dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W dniu 30.07.2020r Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

O postępie realizacji inwestycji będziemy na bieżąco informować.

Więcej