Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Aktualności

PSZOK ponownie otwarty

Informujemy, iż od wtorku 01 grudnia 2020 r. ponownie czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym. Terminy i godziny przyjmowania odpadów nie ulegają zmianie.

PSZOK będzie czynny w każdy wtorek w godz. 13.00 – 17.00 i w każdą sobotę w godz. 9.00 -13.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

W dalszym ciągu prosimy o zachowanie obowiązujących wymagań sanitarnych dotyczących zachowania odległości pomiędzy osobami oraz zakrywania ust i nosa.

 

 

 

 

Więcej

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym

informuje, że inkasent nie będzie dokonywał odczytów w domach.

 

W związku z powyższym prosimy naszych klientów z miejscowości:

Laszczyny,  Chodaczów, Zmysłówka – Wesoła, Gniewczyna Łańcucka

o podanie stanu wodomierza:

telefonicznie 17 243 – 64 – 66,

lub e-mailowo: k.stopyra@pgkgrodzisko.pl

lub poprzez stronę internetową www.pgkgrodzisko.pl w zakładce: dla klienta/odczyt-wodomierza.  

Stan wodomierza należy podać w nieprzekraczalnym terminie do 27-11-2020 r.

Brak podania stanu wodomierza w wyznaczonym terminie będzie skutkował wystawieniem faktury ze średniego zużycia z ostatnich trzech kwartałów.

PGK Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,  20.11.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezes PGK Sp. z o.o.

w Grodzisku Dolnym

Marek Ordyczyński

Więcej

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laszczynach oraz sieci wodociągowej w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH LASZCZYNY, GRODZISKO DOLNE I OPALENISKA

 

W dniu 03.07.2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Laszczyny, Grodzisko Dolne i Opaleniska. Celem inwestycji jest wybudowanie 192 mb sieci wodociągowej w m. Grodzisko Dolne i Opaleniska oraz 3237 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Laszczyny, co stanowi II etap oddanej do użytku sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości. Wybudowane także będą dwie przepompownie ścieków.

Całkowity koszt inwestycji to blisko  700 000 zł netto przy poziomie dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Środki dofinansowania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W dniu 30.07.2020r Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót.

O postępie realizacji inwestycji będziemy na bieżąco informować.

Więcej