Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 646, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 51,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Ceny wody i ścieków

Grodzisko Dolne, 29.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Grodzisku Dolnym

ogłasza, że od 1 stycznia 2018r. do 31.12.2018r. na terenie Gminy Grodzisko Dolne obowiązuje następująca taryfa:

TARYFA

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

1. Rodzaje prowadzonej działalności:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:

– poboru i rozprowadzania wody,

– odprowadzania i oczyszczania ścieków.

2. Wysokość ceny 1m dostarczonej wody:

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto [zł]

VAT [zł]

Cena brutto [zł]

Wszyscy odbiorcy wody

2,62

0,21

2,83

Opłata abonamentowa

1,99

0,16

2,15

 

3. Wysokość ceny 1 m odprowadzonych ścieków:

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto [zł]

VAT [zł]

Cena brutto [zł]

Wszyscy dostawcy ścieków – bez dopłaty Gminy

4,64

0,37

5,01

Wszyscy dostawcy ścieków – po dopłacie Gminy

3,89

0,31

4,20

4. Dopłata Gminy wynosi 0,81 zł brutto do 1m ścieków.