Awarie przyjmujemy w godzinach pracy (poniedziałek-piątek) od 7:00 do 15:00, tel: 017 243 64 66, 535 643 909

po godzinach pracy i w dni wolne, tel: 535 643 909, 535 644 151 – awarie sieci wodociągowej,         535 644 151,660 855 337 – awarie sieci kanalizacyjnej

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Laszczynach oraz sieci wodociągowej w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Rzobudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ramach PROW W MIEJSCOWOŚCIACH LASZCZYNY

W dniu 29.06.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Laszczyny. Celem inwestycji jest wybudowanie 22 mb sieci wodociągowej w m. Laszczyny oraz 723 mb sieci kanalizacyjnej w miejscowości Laszczyny, co stanowi III etap oddanej do użytku sieci kanalizacyjnej w tej miejscowości.

Całkowity koszt inwestycji to 133 305,62 zł netto przy poziomie dofinansowania 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Środki dofinansowania pochodzą          z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rzobudowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ramach PROW